Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(禮5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisieArtyku造 z serwisu naukowego Kolegium Nauk o Przedsi瑿iorstwie SGH - PraktycznaTeoria.pl
 

PraktycznaTeoria.pl jest serwisem internetowym Kolegium Nauk o Przedsi瑿iorstwie SGH. W serwisie publikowane s teksty pracowników Kolegium , których osi jest szeroko rozumiane przedsi瑿iorstwo rozpatrywane z perspektywy ró積ych dziedzin: zarz鉅zania, finansów, marketingu, ekonomii i in.

Serwis PraktycznaTeoria.pl s逝篡 ma wymianie pogl鉅ów, konfrontowaniu teorii z praktyk, przedstawianiu kontrowersji wokó aktualnych paradygmatów. Zach璚amy do lektury artykuów, jak i w章czania si w dyskurs poprzez umieszczanie komentarzy pod artyku豉mi.

Zobacz równie: blog ekonomiczny Katedry Zarz鉅zania Wartoci SGH - ValueComesFirst.pl


Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu